Dịch vụ Cloud VPS

BẢNG GIÁ CLOUD VPS

VPS-02

700đ / giờ
 • 3 Core CPU
 • 3 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD

VPS-03

1.180đ / giờ
 • 4 Core CPU
 • 4 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD

VPS-04

1.730đ / giờ
 • 5 Core CPU
 • 5 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD

VPS-05

2.440 đ / giờ
 • 6 Core CPU
 • 6 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD

VPS-06

5.210đ / giờ
 • 8 Core CPU
 • 16 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD

VPS-07

10.420đ / giờ
 • 16 Core CPU
 • 32 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD

VPS-08

20.840đ / giờ
 • 24 Core CPU
 • 64 GB RAM
 • 50 GB ổ cứng SSD