CLOUD HOSTING

Hosting chất lượng cao công nghệ điện toán đám mây lưu trữ SSD/SAS mạnh nhất

BASIC (S50)

60.000đ / tháng
 • 4.000 MB Dung lượng
 • 20 Emails
 • 1 Free SSL
 • Unlimited Băng thông
 • 4 DB MSSQL/MySQL
 • Unlimited Subdomain
 • 1 Website
 • 5 Domain Pointers
 • 1 Ftp Accounts

STANDARD (S100)

90.000đ / tháng
 • 6.000 MB Dung lượng
 • Unlimited Emails
 • 1 Free SSL
 • Unlimited Băng thông
 • 6 DB MSSQL/MySQL
 • Unlimited Subdomain
 • 2 Website
 • Unlimited Domain Pointers
 • Unlimited Ftp Accounts

PRO (P300)

180.000đ / tháng
 • 12.000 MB Dung lượng
 • Unlimited Emails
 • 1 Free SSL
 • Unlimited Băng thông
 • 12 DB MSSQL/MySQL
 • Unlimited Subdomain
 • 10 Website
 • Unlimited Domain Pointers
 • Unlimited Ftp Accounts